Bir Delinin Hatıra Defteri
4 Ağustos 2022
21:00
İstanbul
KüçükÇiftlik Bahçe Sahne
Google Maps

“The Diary of a Madman”

Hikâye, Çar 1. Nikolay’ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine
merkezlenir. Günlük formatında yazılan hikâye, başkahraman Poprişçin’in deliliğe doğru gidişini
anlatır. Yaşadığı sıkıcı ve tekdüze hayata bir de müdürünün kızına duyduğu aşk eklenince içinde
bulunduğu girdap iyice büyür. Aksenti İvanoviç Poprişçin’in baskıcı sistemde boyun eğmeme
çabaları ve yaşadığı psikolojik gel-gitler, kendisini İspanya Kralı sanmasına kadar devam eder
ve akıl hastanesine kapatılmasıyla son bulur.

Tür: Dram
Süre: Tek Perde / 75 Dakika
Yaş Sınırı: 10 yaş

Yazan
Nikolay Vasiliyevic Gogol

Uyarlayan ve Yöneten
M. Cem Emüler

Oynayan
Erdal Beşikçioğlu

Ses
Tayfun Gültutan