KüçükÇiftlik Park Oyuncu İmzalı Tiyatro Posteri Çekilişi Katılım Koşulları

Posted by URU Kategori: Category 1

KüçükÇiftlik Park Oyuncu İmzalı Tiyatro Posteri Çekilişi Katılım Koşulları

Çekilişe, 27 Mart Cumartesi günü itibariyle 2 hafta boyunca KüçükÇiftlik Park instagram sayfasında yayınlanacak olan tiyatro içerikli sorulara doğru cevabı veren ve KüçükÇiftlik Park instagram sayfasını takip eden tüm kullanıcılar katılabilir.
Kullanıcıların katılımcı olarak sayılabilmesi için yarışma içeriğinin altına yorum olarak yanıt vermesi gerekmektedir.
Başlangıç Tarihi: 27 Mart Cumartesi 2021
Açıklama Tarihi: Çekilişin kazananları, her sorunun sorulduğu tarihten 5 gün sonra KüçükÇiftlik Park instagram sayfası üzerinden açıklanacaktır. Kazananlar instagram hikayelerinde duyurulacaktır.
Ödül Bilgileri: Her soruya doğru yanıt verenler arasından yapılan çekilişle, her soruda 1 kişiye, toplamda 5 kişiye oyuncu imzalı tiyatro posteri hediye edilecektir. Hediye edilecek oyuncu imzalı posterler; KüçükÇiftlik Bahçe’de sahne alan Kızlar ve Oğlanlar, Kibarlık Budalası, Bir Garip Orhan Veli, İki Bekar, Kaldırım Serçesi oyunlarına aittir.
Kazananların iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Yanlış verilen bilgiler sebebiyle kazanan kişi ile iletişim kurulamamasından KüçükÇiftlik Park ve ilgili ajans sorumlu tutulamaz.
Yarışma 18 yaşından küçük kullanıcılara açıktır. Kampanyaya katılan 18 yaşından küçük kullanıcıların hukuki sorumluluğu velilerindedir. KüçükÇiftlik Park ve ilgili ajans aleyhine 18 yaşından küçük kullanıcılar adına ve bunların eylemlerinden dolayı herhangi bir tazminat, hak ve alacak talebinde bulunulamaz. KüçükÇiftlik Park ve ilgili ajansın bu nedenle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları ve doğacak her türlü zararları için kullanıcının yasal sorumlusuna rücu edilir. KüçükÇiftlik Park ve ilgili ajanstan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamazlar.
Kampanyaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.
KüçükÇiftlik Park çekiliş boyunca, çekiliş sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını tespit etmesi durumda, ilgili katılımların hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar.
Belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazananı haksız yolla etkilemeye çalışan herhangi bir işlem tespit edildiğinde, ilgili tüm kullanıcılar bu çekiliş özelinde ve diğer tüm çekilişler için katılım hakkını kaybedecektir. KüçükÇiftlik Park veya ilgili ajans yetkilileri tespit ettikleri bu haksız işlemle ilgili kullanıcıya herhangi bir bilgi vermek ve açıklama yapmak zorunda değillerdir. Bu haksız işlemlere örnek olarak sahte veya asılsız profillerden oy verilmesi, paylaşım yapılması, başvuru yapılması sayılabilir.
KüçükÇiftlik Park kampanya katılım koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kazananlar ile yarışmaya katılım sırasında kullandıkları Facebook veya Instagram adresleri üzerinden iletişime geçilecektir.
Ödülün Yerine Getirilmesi: Kazanana hediyesiyle ilgili bilgilendirme, iletişime geçilmesinin ardından 2 hafta içerisinde iletilecektir.
Genel Şartlar ve Koşullar:
Düzenleyici KüçükÇiftlik Park’tır. Siz ve uygun olan hallerde veliniz/yasal vasiniz, aşağıda yer alan Genel Şartlar ve Koşullarda belirtilen koşullara uyacağınızı katılımda bulunarak onaylamaktasınız.
1. Seçilme Şartları
a. KüçükÇiftlik Park ve Eternia Agency çalışanlarına (veya onların yakın akrabalarına) ve onların temsilcilerine veya bu yarışmaya profesyonel olarak katkıda bulunan herhangi bir kişiye açık değildir.
b. Temsilciler, üçüncü kişiler aracılığıyla veya birden çok kimlik ve birden çok e-posta adresi kullanılarak yapılan girişlere izin verilmez. Otomatik giriş veya programların kullanılması yasaktır ve bu şekilde yapılan girişler diskalifiye edilir.
c. Instagram’dan yapılan katılımlar kabul edilecektir.
2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Bilgilere ilişkin Bilgilendirme. Kazanmanız durumunda iletişim bilgilerinizi paylaşarak, kişisel bilgilerinizi Facebook ile değil KüçükÇiftlik Park ve onun temsilcileri ile paylaşmaktasınız. Kişisel bilgileriniz temsilcilerimiz tarafından yarışmaya katılımınızın yönetilmesi, ödülün gönderilmesi veya temsilcilerimizin sizinle iletişime geçebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Kişisel bilgiler, rızanız olduğu takdirde ileride KüçükÇiftlik Park’tan gönderilecek tanıtımları alabilmek ve yalnızca tercihinize göre tanıtım amaçlı olmak üzere kullanılacaktır.
3. Kazananın Belirlenmesi
a. Yarışmada kazanan simpliers.com ya da muadili bir çekiliş sitesi üzerinden yapılan çekiliş ile belirlenir. Kazananlar instagram hikayelerde paylaşılır.
4. KüçükÇiftlik Park’ın Sorumluluğu
a. Çevrimiçi başvurular: KüçükÇiftlik Park Facebook ve Instagram sayfalarına olan erişimin sürekli, kesintisiz ve güvenli olduğunu garanti etmemektedir ve KüçükÇiftlik Park teknik problemler veya KüçükÇiftlik Park’ın kendi makul kontrolü dışındaki olaylar dolayısıyla yarışmanın bozulmasından sorumlu değildir.
b. KüçükÇiftlik Park bu yarışmayı iyi niyetle düzenlemiştir, ancak kanunun izin verdiği ölçüde, yarışmaya katılan herhangi bir kişinin veya ödüllendirmenin sebebiyet verdiği zarar ve hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Sizin tüketici olarak yasal haklarınız bu durumdan etkilenmemektedir.
5. Facebook’un sorumluluğu
a. İşbu yarışma Facebook tarafından desteklenmemekte, onaylanmamakta, yönetilmemekte veya Facebook ile işbirliği içerisinde yürütülmemektedir.
b. Yarışma ile ilgili olarak sormak istediğiniz herhangi bir soru, yorum veya şikâyet KüçükÇiftlik Park’a yöneltilecektir. İşbu yarışmaya başvurarak ve/veya kazandığınız ödülü kabul ettiğiniz takdirde, işbu yarışmadan doğan zararlardan dolayı Facebook’u sorumlu tutmayacağınızı ve tazminat talep etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Facebook tarafından yapılan herhangi bir yükümlülük Facebook Bildirimi’nin Haklar ve Yükümlülüklerin uygulanabilir yükümlülükleriyle sınırlı olmak kaydıyla işbu bildirime tabidir.
6. Ödülün Onaylanması ve Kabul Edilmesi. Ödülü vermeden önce herhangi bir kazanandan (veya velisinden veya vasisinden) cevap talep etmemiz halinde ve 15 gün içerisinde, biz iletişime geçmek için makul çabayı harcadıktan sonra kazanandan herhangi bir cevap alınamazsa veya kazanan ödülü kabul etmeyi reddederse, KüçükÇiftlik Park ödülü geri alma ve birinci ismin (isimlerin) seçildiği zamanla aynı zamanda kazanan olarak seçilen ikame bir kazanana verme hakkını saklı tutar. Geri verilen veya teslim edilemeyen her ödül başka bir yarışma için kullanılacaktır ya da bağışlanacaktır. KüçükÇiftlik Park cevap vermeyen kimseye karşı sorumlu değildir.
7. Ödülün Yerine Getirilmesi:
KüçükÇiftlik Park’ın kontrolü dışında gelişen durumlarda, KüçükÇiftlik Park’ın aynı veya daha fazla değerde benzer bir ödül ikame etme hakkını saklı tuttuğu haller dışında, nakit veya diğer alternatif ödüller söz konusu olamaz.
Ödüller kazananlar tarafından, çocuk veya aile bireyi adına velileri/vasileri veya büyükanne/büyükbabası yarışmaya girmediği sürece devredilemez veya satılamaz. Ödül tanımında aksi belirtilmedikçe, ödülü talep etmeye ilişkin bütün ek giderler ve masraflar kazananların sorumluluğundadır. KüçükÇiftlik Park ödülleri vermeden önce, kazananlardan (veya velilerinden veya vasilerinden) yazılı ibraname imzalamalarını talep etme hakkını saklı tutar. KüçükÇiftlik Park, kimliğin veya seçilme niteliği şartlarının varlığının kanıtlanmasını talep etme hakkını ve kazanana ödülü elden teslim etme hakkını saklı tutar.
8. İptal ve Diskalifiye Etme
a. KüçükÇiftlik Park aşağıdakileri hallerde diskalifiye etme hakkını saklı tutar:
(i) Geç, yanlış yönlendirilmiş, tamamlanmamış, hatalı, kayıp, okunaksız ve geçersiz girişler.
(ii) Gerekli veli muvafakatnamesi bulunmayan girişler.
(iii) KüçükÇiftlik Park’ın yazılı rızası olmaksızın, daha önceden kamuoyuna duyurulmuş olan bilgiler dışındaki yarışmayla ilgili bilgileri (yarışma veya KüçükÇiftlik Park ile ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) yayınlayan (bloglarda-internet günlüklerinde ve sosyal iletişim ağlarında yapılan yayınlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) veya üçüncü kişilerle paylaşan adayların veya Velilerinin girişleri.
(iv) Talep edildiği halde, yarışmanın açılış tarihi itibariyle devam eden veya askıda olan özel veya ceza hukuku işlemler/davaları ve/veya mahkumiyetleri hakkında yazılı olarak tam detaylı bilgi vermeyen adayların girişleri.
(v) Kendisinin veya Velisinin davranışlarıyla KüçükÇiftlik Park’ın itibarını zedeleyen adayların girişleri.
b. KüçükÇiftlik Park, yarışmayı değiştirme, askıda tutma, iptal veya feshetme veya giriş yapma sürecini uzatma veya yeniden başlatma veya önceden bildirmeden her zaman katılımcıları diskalifiye etme haklarını saklı tutar ve eğer yarışmanın adil ve doğru bir şekilde yürütüleceği teknik, yasal veya diğer sebeplerden dolayı garanti edilemezse veya KüçükÇiftlik Park bir kimsenin girişleri veya sonuçları etkilediğinden veya yanlış bilgi sağlandığından veya etik değerlere aykırı şekilde davrandığından şüphelenirse yukarıda saklı tuttuğu belirtilen haklarını kullanacaktır.
9. Tanıtım. Kazananların başka bir ödeme veya izin olmaksızın ilgili makul yayınlarda yer almaları gerekebilir. KüçükÇiftlik Park’ın adınızı ve soyadınızın ilk harfini, yaşınızı, şehrinizi/ülkenizi ve/veya resminizi yayınlayabileceği konusunda mutabıksınız.
10. Satın almaya gerek yoktur.
12. KüçükÇiftlik Park’ın kazananları belirleme kararı nihaidir ve herhangi bir konuda cevapsız kalma hakkımızı saklı tutar.
13. İşbu hususlarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve herhangi bir uyuşmazlığın varlığı halinde yalnızca İstanbul Merkez mahkemeleri yetkili olacaktır.
Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen şartları kabul etmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>